Zekat Bağışı

ZEKÂT BANKA HESAP NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ.

online zekat bağışı

Zekat Bağışlarınızı Gerçek İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıyoruz.

Türkiye'deki köklü Vakıflardan olan İhlas Vakfı 1975 yılında kurulmuş olup başta Türkiye olmak üzere Orta Asya ve Afrika'da ihtiyaç sahiplerine, yetim ailelere ve öğrencilere zekatlarınızı ulaştırmaktadır.

Zekâtın önemi nedir?

Kur’an-ı kerimde, çok yerde namazla zekât beraber bildiriliyor. (Namazı kılın, zekâtı verin) buyuruluyor. Zekât vermeyene, Allah lanet eder. Kıtlıklara maruz kalır, temiz malını kirletmiş olur, o mal telef olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(En faziletli ibadet namaz, sonra zekâttır.) [Taberani]

ZEKÂT BANKA HESAP NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ.


(Hastayı sadakayla, malı zekâtla koruyun!) [Deylemi]

(Allahü teâlâ, malınızın temizlenip güzelleşmesi için zekâtı farz kıldı.) [Hakim]

(Zekât vermeyenin namazı kabul olmaz.) [Taberani] (Zekât vermemek haram olduğu için, böyle günahkârın kıldığı namaz, sahih olup borcu ödenirse de, namazdan hâsıl olacak sevaba kavuşamaz.)

(Zekât vermeyen, temiz malını kirletmiş olur.) [Taberani]

(Zekât vermeyen kimse, kıyamette ateştedir.) [Taberani]

ZEKAT HESAPLAMA UYGULAMASINI AŞAĞIDAN YÜKLEYEBİLİRSİNİZ.

      (Zenginlerin zekâtı fakirlere kâfi gelmeseydi, Allahü teâlâ fakirlerin rızkını başka yollardan verirdi. Aç kalan fakir varsa, zenginlerin zulmü yüzündendir.) [El-Askeri] (Eli ayağı tutup da çalışabilenlerin zekât istemesi haramdır. İstemediği halde kendisine zekât verilirse, alması günah olmaz. Zekât, nisaba malik olmayıp çalışamayacak kadar hasta, sakat olanlara ve çalışıp da güç geçinenlere verilir. Allahü teâlâ böyle fakirleri milletin içinde kırkta bir oranında yaratmıştır.)

(Zekât vermeyen bir toplum, rahmetten, iyilikten mahrum kalır. Hayvanlar da olmasa, hiç rahmet görmezlerdi.) [Taberani]

 

ONLİNE ZEKAT BAĞIŞI İÇİN TIKLAYIN

Zekât yalnız Ramazan ayında mı verilir?

Her zenginin zekât verme ayı ve günü farklı olur. Ramazan ayını beklemez. Eğer Şevvalın 23'ünde zengin olmuşsa, gelecek yılın Şevvalin 23'ünde zekât verir. Şevval ayı gelmeden Ramazan ayında verse de olur. Fakat Şevval ayının 23'ünde tekrar malını hesap eder. Az vermişse, üstünü tamamlar. Çok vermişse, fazla verdiği nafile olur. Yani zekâtı günü gelmeden önce de vermek caizdir. Fakat gününde tekrar hesap etmek gerekir.

zekat bağışı nasıl yapılır

ONLİNE ZEKAT BAĞIŞI İÇİN TIKLAYIN

Zekat Nedir?

Her Müslümanın, nisap miktarındaki Zekât malının, belli zamanda, belli miktarını, zekât niyeti ile ayırıp, dinimizin bildirdiği müslümanlara vermesidir. Zekatın farzı birdir, kalp ile niyet etmektir. Nisab miktarına ulaşıldığı tarihten 1 hicri sene sonra zekat verilir.

Zekat Kimlere Farzdır?

Âkıl ve bâliğ olan zengin müslimân erkek ve kadının üzerine farzdır.

Nisab nedir ve Zekat nasıl hesaplanır?

Nisab miktarı, zekatın farz olması için gerekli zenginlik ölçüsüdür.

  1. Altın, gümüş ve ticaret malı zekatında nisab:

Hanefi mezhebinde 96 gram, (Şâfi, Mâliki, Hanbeli mezheblerinde ise 69 gram) altın veya o değerde paradır. Nisaba ulaşınca, 40’da 1'i kadar, altından veya ticaretini yaptığı maldan zekat verilir.

  1. Kağıt para zekatında nisab :

TL, döviz, hisse ve tahvil senetleri ve senetli veya senetsiz alacaklar, her sene zekat hesabına katılır. Varsa borçları çıkarıldıktan sonra 96 gram altına ulaşıyorsa, 40'da 1'i zekat olarak verilir. Altın, gümüş ve ticaret malının değeri ile kağıt para zekatı beraber hesaplanabilir.

  1. Hayvan zekatı:

 Yılın yarıdan fazlasında kırda, çayırda parasız otlayan, eti için erkek, eti ve sütü için dişi hayvanların zekatı verilir. Yalnız yünü için, yük taşımak için veya binmek için olursa onların zekâtı verilmez.

  1. Hayvanlarda nisab; koyun ve keçi için 40’da 1 verilir. 30 Sığır için 1 yaşını aşmış buzağı, 5 deve için 1 koyun zekat verilir.
  2. Bu hayvanların sayısına göre zekat miktarı değişir.
  1. Toprak mahsulleri zekâtı: Toprak mahsülleri zekatına uşur veya öşür denir. Fakir veya borçlu olanın da uşur vermesi gerekir. İmam-ı a'zam hazretleri buyuruyor ki:(Her sebze ve meyve az olsun çok olsun mahsül topraktan alındığı zaman onda birini veya kıymeti kadar altın veya gümüşü Müslüman fakirler vermek farzdır.) Uşrun nisabı yoktur. Mahsul az olsa da uşru verilir. Uşur, onda bir olarak verilir. Yapılan masraflar düşülmez. Sadece paralı sulama olursa veya motorla sulanırsa, yirmide bir verilir.  

Zenginler İmam-ı Azam’a göre vermelidir. Fakir olanlar da İmameyn’in ictihadına uyarak zekatını verebilir. Buna göre; mahsül 1250 kg ve üzeri olursa zekatı verilir.

 

47 Yıldır Güvenle Zekatlarınızı İhtiyaç Sahiplerine Gönderiyoruz. Bizi yanlız bırakmayan sizlere çok teşekkür ediyoruz.

zekat bağışı mutlu bağışçılar

ONLİNE ZEKAT BAĞIŞI İÇİN TIKLAYIN

Zekat kimlere verilir?

Zengin olana verilmez. Ana ve babaya, dedeye, büyükanneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire verilmez. Diğer müslüman fakirlere verilir.

İHLAS VAKFINA ZEKAT NASIL VERİLİR?

Zekat; İhlas Vakfı’ndaki fakir vekili olan yetkiliye, “zekatımı vermeye seni umumi vekil tayin ettim” diyerek verilir. İhlas Vakfı zekatınızı dinimizin emirlerine uygun olarak ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşlerimize ulaştırmaktadır.

Websitemiz üzerinden online olarak da zekatınızı bağışlayabilirsiniz.

Zekat Hesaplama ve sorularınız için 0212 451 49 00 numarasını arayabilir veya 0549 870 77 01 nolu whatsapp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Zekât, fitre ve oruç fidyesi kimlere verilir?

Bunları maddeler hâlinde bildirelim:
1- Zengin olana, yani kurban nisabına malik olana zekât verilmez. Ana babaya, dedeye, büyükanneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire verilmez. Fakir olmak şartıyla geline, kardeş, hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa verilir. Eğer salih iseler, yakın akrabaya vermek, daha çok sevab olur. Sâlih akraba yoksa, başka sâlihleri tercih etmelidir.


2- Kadın, dinen fakir olan kocasına İmameyn’e göre zekât verir. Kocası maddî sıkıntı içinde ise, bu kavle uymakta mahzur olmaz.


3- Hayır kurumlarına zekât verilmez. Müctehid imamların hiçbiri, (Hayır kurumlarına zekât verilir) dememiş ve bu konuda icma hâsıl olmuştur. Öğrenci yurtlarına veya vakıflara zekât verebilmek için, bu kurumların bir yetkilisi, bir fakirden vekâlet alır. Fakir, kurumdaki yetkili şahsa vekâlet verirken, (Benim adıma zekât almaya ve aldığın zekâtı dilediğin yere vermeye seni vekil ettim) der. Yahut sadece (Seni zekât almaya umumi vekil ettim) demesi de kâfidir. O zaman vekil, aldığı zekâtı, talebelerin veya kurumun ihtiyaçlarına sarf edebilir. Böylece dine uyulmuş, zekât da dine uygun olarak verilmiş olur.


4- Hadis-i şerifte, (İlim öğrenmekte olanın 40 yıllık nafakası olsa da, buna zekât vermek caizdir) buyuruldu. Din bilgilerini öğrenmekte ve öğretmekte olanlar yani işi, mesleği bu olanlar, dinen zengin olsalar da, çalışıp kazanmaya vakitleri olmadığı için zekât alabilirler. (Dürr-ül-muhtar)


5- Babası zenginse, küçük çocuğuna zekât verilmez. Babası fakirse, fakir olan küçük çocuğa zekât verilir. Deliye de, fakirse zekât verilir. Çocuğa, deliye verilecek zekât, babasına veya velisine yahut vasisine verilir. Zenginin küçük oğluna, fakir olsa da zekât verilmez, ama zenginin büyük çocuğuna, zenginin hanımına veya zenginin babasına fakirseler verilebilir. Burada büyük demek âkıl baliğ olmuş demektir. Küçük ise, henüz âkıl baliğ olmayana denir.


6- Peygamber efendimizin soyundan gelen seyyidlere ve şeriflere eskiden zekât verilmezdi. Günümüzde, bunlara da zekât verilir. (Dürr-i Yekta)

 

zekat bağışı yorumları

 

ONLİNE ZEKAT BAĞIŞI İÇİN TIKLAYIN

Zekâtla ilgili meseleler

1- Ticaret malının zekâtı, ticareti yapılan maldan veya değeri altın olarak verilir.

2- Paranın zekâtını kolayca hesap edip vermek için kırkta biri bulunur. Bu kadar liraya ne kadar altın alınıyorsa, o kadar zekât vermek gerekir.

3- Zekât zamanı hac zamanından önce olan, vakti gelince, zekâtını verir. Kalan parayla hacca gider. Zekât zamanı hac zamanından sonra, mesela Muharremde olan, önce hacca gider. Zekât zamanı gelince, hacdan artan paranın zekâtını verir.

4- Zekât verme günü gelip de, zekâtını vermeyen, daha sonra fakirleşip, elinde hiç parası kalmayan kimse, malı kendi telef ederse, zekât borcu affolmaz. Para kendiliğinden telef olursa zekât affolur. Yani malı, kendi harcar veya telef ederse, zekât affolmaz. Mesela borsada parasını yok ederse veya araba, buzdolabı gibi şeyler alarak parasının hepsini harcarsa zekât affolmaz, zekâtını ödemesi gerekir. Malı çalınırsa, kaybolursa, yanıp yok olursa yahut ödünç veya âriyet verip geri alamazsa, o zaman zekât vermek gerekmez.

5- Ödünç bir altın isteyen fakire, zekâta niyet edip verilse, sonra da ona hediye edilse zekât sahih olur.

6- Zekâtı dine uygun verebilmek için, bir fakirle devir yapılırken, fakire, (Bu parayı bana geri vereceksin, unutma!) diye tembih etmek caiz değildir. Öyle anlaşmalı devir olmaz. Devir yaparken, altını verdiğimiz fakir, paranın kendisinin olduğunu kesin olarak bilmeli. Zekâtı dinin emrine uydurmak için bunun yapıldığını, altını kendi rızasıyla geri hediye ettiğini iyi bilmelidir. (Geri bana hediye edeceksin) denirse, yani verileni geri vermeye mecbur bırakılırsa, devir sahih olmaz.

7- Nisaba ulaşmayan [96 gram altını veya bu kadar zekât malı olmayan] erkek, devir ve iskata oturabilir. Taksitli borçlar zekâtta dikkate alınır, fakat iskatta bunun mahzuru olmaz.

8- Dinimizde zekâtı verilmiş mal, kenz [istif edilmiş, stok edilmiş mal] değildir, gayrimeşru mal değildir. Bu malı, kimsenin zorla almaya hakkı yoktur. Zekâtını veren, malın hakkını ödemiş olur. Kimse bu malı alamaz. Bir kimsenin mülkü, ondan izinsiz kullanılamaz. (Dürr-ül-muhtar)

9- Zekât veya sadaka-i fıtr verirken vekil olanın mutlaka sahibinin ismini söylemesi gerekmez. Kendi adına, bu benim zekâtım dese veya hediyem dese caiz olur, çünkü vekil asıl gibidir.

10- Terzilik yapan, diktiği gömleğin ücretini fakirden almayıp, zekâta dâhil edebilir. Altın olarak vermesi daha iyidir. Kalaycılık yapan, kalayladığı kapların ücretini fakirden almayıp zekâtına sayabilir. Diş doktoru, yaptığı dişlerin ücretini fakirden almayıp, zekâtına mahsup edebilir. Çünkü bunlarda mal temlik ediliyor. Fakire gömlek, protez diş veya kalay verilmiş oluyor.