Vakıf Kuruluş Senedi

1. VAKFIN ADI : İHLAS VAKFI'dır. Bu senette vakıf tabiri bu vakfın adını ifade eder.

2. VAKFIN MERKEZİ : Vakfın merkezi İSTANBUL'dadır. Mütevelli hey'et, vakfın faaliyette bulunacağı yeri serbestçe tespit edebilir. Bu adres gazetede ilan olunur.

3. VAKFIN ŞUBELERİ : Mütevelli hey'etin kararı ile vakfın, her yerde şubeleri açılabilir. Şubelerin gayesi vakfın gayesidir. İdare tarzı Mütevelli Hey'etçe tayin ve tespit olunur.

4. VAKFIN GAYESİ : Vakfın mevcut ve elde edilecek varlığının geliri ile: 

a. Çalışkan, iyi ahlak sahibi, istidatlı gençleri devletin müsaadesi ile faaliyette bulunan her derecede kültürel kurumlara girmeğe hazırlanmak, kurs yaptırmak, bu okullar ve üniversiteye girmeyi başaranlar için yurtlar açmak, yiyecek, giyecek ve yatacak yer temin etmek. 
b. Yukarda bahsedilen gençlerin, daha ziyade bilgili, faziletli, vatansever ve iyi ahlaklı olarak yetişmeleri için mesleki ve kültürel kurslar, dershaneler, kütüphaneler ve özel eğitim salonları açmak. 
c. Özel okullar, halk dershaneleri, özel hastane ve dispanserler, nekahathaneler, kimsesizleri, düşkünleri, yaşlıları ve küçükleri barındırma ve yetiştirme yurtları, kreşler, şefkat yuvaları ve bunlara benzer hayır ve kültür müesseseleri kurmak, işletmek ve bu gibi teşekküllere aynî ve nakdî bağışlarda bulunmak. 
d. Bütün baskı işleri için dahilden ve hariçten kağıt ve matbaa makinaları temin etmek, satın almak, matbaa kurmak, mütevelli hey'etin idaresi tahtında gazete veya mecmua çıkarmak. 
e. Tahsisli bağışları kabul etmek ve tahsis edilen yerlere sarf etmek.