Vakfımızı Tanıyın

Vakfın Kuruluşu

İhlas Vakfı, 1975 yılında Istanbul'da kuruldu. Vakıf senedinin 4. maddesinde, Vakfın gayesi çok geniş yazılmıştır. Bu husus, kurucuların ülkemize ve milletimize daha çok hizmet etmek anlayışından kaynaklanmaktadır.

Vakfın Gayesi

Vakfın gayesi, öğrenciler için yurtlar açmak, yiyecek, giyecek ve yatacak yerler temin etmek, Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilere burslar vermek, özel okullar, dershaneler, kütüphaneler gibi eğitim kurumları, özel hastaneler, dispanserler ve kreşler açmak; kimsesizler, düşkünler, yaşlılar için huzur evleri ve şefkat yuvaları açmak. Ülkemizi, milletimizi ve onun üstün medeniyetini bütün dünyaya tanıtmak için, ilmî, tarihî, edebî ve dînî eserlerimizi çeşitli dillere tercüme ettirmek, yurtiçinde ve dışında karşılıklı veya karşılıksız dağıtmak.

Vizyonumuz

Vatandaşlarımıza ve tüm insanlara sosyal ve kültürel alanlarda faydalı olmak.
Ülkemizi, millettimizi ve onun üstün medeniyetini bütün dünyaya tanıtmak.

Misyonumuz

Öğrenci yurtları açmak,
Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilere burs vermek,
Özel okullar, dershaneler, kütüphaneler, eğitim kurumları ve üniversiteler açmak,
Özel hastaneler, dispanserler ve kreşler açmak,
Kimsesizler ve yaşlılar için huzurevleri ve şefkat yuvaları açmak.

Temel Değerlerimiz

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde belirtilen, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı olmak, Vatanımıza, devletimize ve dinimize bağlı olmak,
Her çeşit aşırılıktan uzak ve orta yolda bulunmak,
Faaliyetlerimizi genel ahlak kurallarına uygun yürütmek,
Ülke birliğine, Cumhuriyete ve demokratik sisteme bağlı olmak,
Hoşgörü ve çalışkanlık üzere olmak, hayata bakış esaslarımızdır.