Gayrimenkul Bağışı

Gayrimenkul Bağışı

Bir defalık yapacağınız bir iyilik, uzun yıllar ihtiyaç sahiplerine hizmet verebilir. Gayrimenkul Bağışı ile binlerce gencin öğrenimine destek olabilirsiniz. Gayrimenkul bağışı sayesinde, belki sizin ömrünüz sona erdikten sonra bile ihtiyaç sahiplerini mutlu edecek bir iyilik yapabilirsiniz. Dükkan, bina veya boş arsa bağışında bulunarak, çeşitli hayır işlerinde yer alabilirsiniz. Gayrimenkul bağışınızı, herhangi bir şart koşmadan yapabileceğiniz gibi, belirli bir amaca yönelik koşullar da belirtebilir ve şartlı bağış da yapabilirsiniz.


Sadaka-i cariye, öldükten sonra da, amel defterimize sevap yazdıran sadakadır. Sadaka-i cariye, cami, çeşme, yol yapmak, ağaç dikmek, faydalı ilmi eser bırakmak gibi insanlara faydası dokunan her çeşit iyi işlerdir. Bir hadis-i şerif meali:
(İnsan ölünce, üç şey hariç ameli kesilir: Sadaka-i cariye, faydalı ilmi eser bırakmak veya ona dua ve istigfar edecek salih evlat.) [Müslim]

 

Gayrimenkulümü hangi şekillerde bağışlayabilirim?

1. Şartsız bağış: Dini ve hayri hizmetlerde değerlendirilmek üzere herhangi bir bedel olmaksızın bağış yapabilirsiniz.

2. Şartlı bağış: Bu bağış türünde, bağış sahibi, bağışladığı gayrimenkulü özel bir şarta bağlar. Bağışçının talebine bağlı olarak, vakıf faaliyeti devam ettiği sürece, gayrimenkul satılmaz. Bağışçının istediği fonda kullanılır. Bağışçı isterse, taşınmazın tamamı değil, belli bir kısmını bağışlar ve sadece belli kısmı kullanılabilir.

3. Kullanım (intifa) hakkı şartı ile bağış: Bağışçılarımızın arzusu ile tapuya koyulan şerh ile intifa yani kullanma hakkının bağışçıda kalması, kuru mülkiyet hakkını Vakfımıza devretmesi şeklinde gerçekleşen gayrimenkul bağışıdır. Gayrimenkulün mülkiyeti Vakfa geçer ancak bağışçı bağışlanan yeri ölünceye kadar kendisi kullanabilir, kiraya verebilir, tasarruf edebilir. İntifa hakkını uhdesinde bulunduran şahıs vefat ettiği zaman gayrimenkul tam mülkiyet olarak Vakfımıza intikal eder. Bu tür bağışlar ana nitelik olarak şartsız bağış olarak kabul edilir ve işlemleri şartsız bağış gibi yürütülür. 

 

Sık Sorulan Sorular


İhlas Vakfı'na vasiyetname ile gayrimenkul bağışı yapabilir miyim?
Bağışçıların noter huzurunda vasiyet hazırlatmak suretiyle yaptıkları bağışlardır. Vasiyet ile bağışlarda bağışçı vefat edinceye ve vasiyet mahkeme tarafından açılıncaya kadar tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem yapılmaz. Vasiyet şartlı bağış niteliğinde ise Vakıf Mütevelli Heyeti bu özel şartı kabul edip etmeyeceğine ayrıca karar verir. Bağışçı vefat ettiğinde mahkemece re'sen vasiyetin tenfizi davası açılır ve Vakfımız davaya müdahil olur. Mahkeme kararına göre işlemler ikmal edilir.

Hisseli gayrimenkul bağışı yapabilir miyiz?
Vakfımız, bir gayrimenkulün tamamına sahip olduğu gibi hisseli olarak da sahip olabilir. Bu tür hisseli bağışlar Vakfımızca kabul edilmekte olup işlemler normal bağışlar gibidir. Hisseli bağışlarda gayrimenkul üzerinde diğer ortaklarla müspet olarak tasarrufa imkân olması veya hissenin ifraz edilebilir olması amaçlanan hayrın gerçekleşmesi bakımından önemlidir.

Bağışlanan gayrimenkullerin satışı yapılıyor mu?
Şartlı olmayan veya herhangi bir hizmette değerlendirilemeyen Vakıf gayrimenkulleri zaman içerisinde ihtiyaca binaen satılabilir. Yurt yapılması durumunda uygun konumlandırmak amaçlı arsa satılıp, Üniversitelere yakın konumlardan alınmaya çalışılır. Satılmaması şartı bulunan ya da herhangi bir hizmette kullanılması istenen gayrimenkullerin satışı yapılmaz.


Türkiye'nin her yerinden İhlas Vakfı'na gayrimenkul bağışı yapabilir miyim ?

Yetkili arkadaşlarımız istendiği takdirde beldenize gelerek gayrimenkul bağışı sürecinde sizlere yardımcı olacaklardır.

 

Hemen Ara: 0212 451 49 00