Eğitim Hizmetlerimiz

 

ÖĞRENCİ YURTLARI EĞİTİMİ

 

İhlas Vakfı'nın ana faaliyet alanı öğrenci yurtlarıdır.

Öğrencilerimiz, vakfımızda fahri olarak vazife alan ‘vakıf gönüllüsü’ eğitimciler ve üniversitelerde vazife yapmakta olan öğretim görevlilerinin bilgi, beceri ve tecrübelerinden istifade ettirilmekte; milli ve manevi değerlerle mücehhez olarak yetişmeleri için ilmi ve sosyal aktiviteler düzenlenmekte; yurtlarımızdaki kütüphaneler ve internet bağlantılı bilgisayar odaları ile, öğrencilerimizin kültür ve eğitim düzeyleri yükseltilmektedir.

Mezun olan öğrencilerimize gerek İhlas Vakfı’nın üst kuruluşu olan İhlas Holding bünyesinde gerekse iş dünyasındaki diğer kurumlarda kendi branşlarını geliştirebilecek staj ve eğitim imkanları sağlanmaktadır. Mezun olan öğrencilerimizi, iş hayatına hazırlamak için kişisel gelişim ve yönetim seminerleri düzenlenmektedir.

Türkiye’nin birçok ilinde hizmet vermekte olan yurtlarımızda:

- Mesleki ve milli-manevi değerlere yönelik ‘Rehberlik Eğitimleri’ verilmekte,

- Seminer ve Konferanslar düzenlenmekte,

- İhtisas Eğitimleri (Hukuk, İşletme-İktisat, Mühendislik, Sağlık, Eğitim) hem insanları bir araya getirmekte hem de verimli bir eğitim ortamı oluşturulmasını sağlamaktadır.

- Mezunlarımızdan ve dışarıdan iştirak eden genç müteşebbislerden müteşekkil mesleki ihtisas komisyonları, çeşitli alanlardaki gençlerimizin bir araya gelerek değer üretmelerine vesile olmaktadır.

 

ONLİNE EĞİTİM

 

İhlas Vakfı Eğitim Koordinatörlüğü olarak alanında uzman eğitimcilerimizle 5543 talipliye Online Kur’ân-ı Kerîm, İslam İlmihali, Osmanlı Türkçesi, Klasik ve Pratik Arapça, Farsça ve İngilizce eğitimleri vermekte olup hitâp ettiğimiz bu kitleyi günden güne artırmaktayız. Eğitim programlarımıza yeni kayıtlar hâlen kabul edilmektedir. Halen devam etmekte olan eğitimlerimizin muhtevası aşağıdaki gibidir.

 

Kur'ân-ı Kerim

Haftada üç gün (Salı-Çarşamba-Perşembe) günde 1 saat yapılmakta olan bu kurslarımız hanım ve erkek kursiyerlerimize, farklı gruplarda yapılmakta olup temel düzey Kur’ân-ı Kerim eğitimini kapsamaktadır. Kurslarımız, Elif-Bâ’dan başlayıp Amme cüzündeki bir grup sûrelerin ve yine Kur’ân-ı Kerimin, halk arasında ve cemiyetlerde okunması meşhur olan bazı sûrelerinin okutulmasını müteakip kur sona erdirilmekte; tekrar sıfırdan başlayıp ikinci bir eğitim şeklinde davam etmektedir. Yani Kur’ân-ı Kerîm eğitimlerimiz kesintisiz devam ettirilmektedir. Hülasa her dönem bu kurslarımıza kayıt ve iştirak imkanı bulunmaktadır.

 Kur’ân-ı Kerîm dersimizin, birisi erkeklere birisi de hanımlara olmak üzere 2 grubu bulunmaktadır. Katılım şartı bulunmayıp 7’den 70’e tüm taliplilere hizmet vermekteyiz.

 

Kur’ân-ı Kerîm’i Tecvidli Okuma Dersleri

Erkek ve hanım kursiyerlerimize, yine haftada üç gün (Salı-Çarşamba-Perşembe) günde 1 saat tecvid ve ta’lim dersleri verilmekte olup, Kur’ân-ı Kerîmi daha güzel okuma seviyeleri geliştirilmektedir. Bu dersler sonunda kursiyerlerimiz Kur’ân-ı Kerîm’i tecvidli şekilde okuyabilmektdirler.

 

İlm-i Hâl Dersleri

Erkek ve hanım kursiyerlerimize bir müslümanın günlük hayatında lazım olacak bilgileri ihtiva eden ilm-i hâl dersleri verilmektedir. Yetişkin erkeklere ve her yaştan hanımlara ilm-i hâl dersleri devam etmektedir. 8-10 ve 11-14 yaş çocuklarımız da iki grup olarak bu dersleri almaktadır.

 

Osmanlı Türkçesi

Hafta içi Salı ve Perşembe günleri birer saat yapılmakta olan Osmanlı Türkçesi derslerimize temel seviyeden başlanılmıştır. Erkek kursiyerlerimize verilen kursumuz sona ermiş olup, derslerimiz kayıt altına alınmış ve kursiyerlerimize özel olarak YouTube kanalımızdan paylaşılmıştır. Hanımlara kursumuzun 1. kuru ve ‘Rik’a Hattı Okuma Kursu’ hanım hocamız tarafından verilmektedir. Üst kurlara devam etmek isteyenlere 2. ve 3. kur ile ‘Rik’a Hattı Yazma Kuru’ ise şimdilik erkek hocamız tarafından verilmektedir. Bu kurslarımızda her kurun sonunda imtihan yapılmakta, başarılı olan katılımcılarımıza “İhlas Vakfı Kurs Katılım Belgesi” verilmektedir. Bütün kurlara katılan katılımcılarımıza ise 3 kuru ihtiva eden, daha kapsamlı bir belge verilmektedir. Kursumlarımıza kayıtlarımız devam etmektedir. Katılım şartı bulunmamaktadır.

 

Pratik Arapça

Gerek dînî gerek ticarî sebeplerle, özellikle iş dünyasının Ortadoğu ülkelerine olan teveccühü sebebiyle Arapça’ya olan talebin oldukça yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Bu sebeple insanımızın güncel Arapça’ya olan ihtiyacını karşılamak böylece büyük bir ihtiyaca cevap vermek maksadıyla Pratik Arapça kurslarımızı da insanımızın istifadesine sunmak istedik. Bu maksatla, kendisi Pakistanlı olmakla beraber Arabistan’da yerleşmiş bir ailenin orada doğup büyümüş ve tahsilini orada yapmış bir ferdi olan Ahmed Hafız hocamızla “Pratik Arapça Kursu”muzu, devreye soktuk. Arapça’ya ve Türkçe’ye vukufiyeti fevkalade yüksek olan Ahmed Hafız hocamız haftanın iki günü taliplilerine Pratik Arapça derslerini vermektedir.

 

Klasik Arapça

Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri, günde birer saat yapılmakta olan Klasik Arapça derslerimize temel seviyeden başlanılmıştır. Derslerimizde, medreselerde okutulan temel “Emsile”, “Binâ”, “Maksûd” [sarf] ve “avamil”, “izhar” [nahiv] kitapları kaynak olarak okutulmaktadır. Ayrıca kurs dahilinde muhtelif Arapça metin okumaları yapılmaktadır. Derslerimiz kayıt altına alınmakta olup YouTube kanalımızda kursiyerlerimize özel olarak paylaşılmaktadır. Kursumuza kayıtlarımız devam etmektedir. Katılım şartı bulunmayıp tavsiye edilen yeterlilik düzeyi İslâm Alfabesini biliyor, okuyabiliyor olmaktır.

 

Arapça & Farsça Metin Okumaları

"Arapça & Farsça Metin Okumaları" derslerimiz 11 Mart 2023 Cumartesi itibariyle başlamış ve halen devam etmektedir. Klasik Arapça dersimizden bağımsız, ayrı bir kurs formatında olan dersimizde Arapça ve Farsça dillerinde basılmış muhtelif eserlerden okuma uygulamaları yapılmaktadır. Dersimiz 1 saat sürmekte; ilk 30 dakika Arapça, sonraki 30 dakika Farsça okumaları şeklinde icra edilmektedir.

Arapça okumalarında şu anda 2023 Arabî Türkiye Takvimi,

Farsça okumalarında ise, Hakikat Kitabevi'nin neşrettiği "Enîsü't-Tâlibîn ve 'Uddetü's- Sâlikîn" (Fârisî) kitabı takip edilmektedir.

Derslerimize katılım için temel seviye (A1-A2 seviyesi) Arapça & Farsça bilgisi gereklidir.

Kayıtlarımız hâlen devam etmektedir.

 

İngilizce

9-12 yaş grubu erkek ve kız çocuklarına özeldir.  Erkek çocuklarına özel grubumuzun dersleri 11 Mart 2023 Cumartesi günü, kız çocuklarına özel grubumuzun dersleri ise 13 Mart 2023 Pazartesi günü başlamıştır. Kurslarımız devam etmektedir.

 

BÜTÜN KURSLARIMIZA KAYITLAR TAMAMIYLA ÜCRETSİZDİR

 

EĞİTİMLERİMİZE BAŞVURU İÇİN;

https://bit.ly/ihlasonlineegitim

(Tüm kurslarımız için ortak başvuru formudur.)

Sizler de İhlas Vakfı Online Eğitim Platformu’na katılarak bilgi ve tecrübelerinizi paylaşabileceğiniz bir alanda online eğitimler vermek ister misiniz?

Öyleyse hemen başvuru formunu doldurun!

ONLİNE EĞİTİMCİ BAŞVURU FORMU;

https://bit.ly/ihlasonlineegitimci