Esirlikten Cezayir Sultanlığına - Bu Et Bize Helal, Size Haram