Akika (Çocuk Nimeti) -Yurtdışı
Akika (Çocuk Nimeti) -Yurtdışı

Kurban kesim videonuzu cebinize gönderiyoruz.

Akika, çocuk nimetine karşılık, Allahü teâlâya şükretmek için hayvan kesmektir. Akika hayvanı, kurbanlık hayvan gibi olmalıdır.

Sonra da kesilebilir. Her zaman kesilebilir. Kurban bayramında da kesilebilir. Resulullah efendimizin nübüvvetten sonra, kendisi için akika kestiği (Şir’a)da yazılıdır.

Akika kurbanı akikanın adı olduğu için akika kurbanı denilince kurbanda kesilmesi lazım değildir. Onu da kurban olarak söylenirse o zaman kurbanda kesmek gerekir. Akika kurbanını kurban edeceğim derse kurbanda keser.

 

Akika, çocukları belalardan, hastalıklardan korur. Kıyamette, anaya, babaya, ayrı bir şefaat ederler. Erkek çocuk için iki, kız çocuk için bir akika hayvanı kesilir. Kesilen akikadan kendisi ve zengin fakir herkes yiyebilir, pişmiş veya çiğ olarak zengin fakir herkese verebilir.

 

Hayırseverlerin bağışlarıyla yürüttüğümüz adak hizmeti faaliyetleriyle bağış yapan hayırseverlerin kurban vekaletlerini dini vecibelere göre kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz.

Ülkemizde ve yurt dışındaki öğrenci yurtlarımızın et ihtiyacının karşılanması, Somali, Sudan, Suriye, Uganda, Çad, Filistin, Afganistan’daki Müslüman kardeşlerimize kurban etlerinin ulaştırılması için yoğun bir faaliyet yürütülmektedir.

Kurban Bağışı Nasıl Yapılır?

Hızlı Bağış Yolları

1.Websitemizden Kredi Kartı veya havale yolu ile vekalet vererek kolayca bağış yapabilirsiniz.

2. 0212 451 49 00 'nolu telefonumuzdan hızlıca vekalet ve ödeme işlemlerinizi halledebilirsiniz.

3. 0549 870 77 01 nolu WhatsApp üzerinden yazışarak veya arayarak kolayca bağış verebilirsiniz.

Yurtdışı WhatsApp Arama Hattı

+90 549 870 77 01

 

WhatsApp Üzerinden Kesim Videonuzu Gönderiyoruz!

Kesim video örneklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

 

ONLİNE KURBAN BAĞIŞI İÇİN TIKLAYIN

Sual: Akika kurbanı nedir?
CEVAP
Akika, çocuk nimetine karşılık, Allahü teâlâya şükretmek için hayvan kesmektir. Akika hayvanı, kurbanlık hayvan gibi olmalıdır.

Sonra da kesilebilir. Her zaman kesilebilir. Kurban bayramında da kesilebilir. Resulullah efendimizin nübüvvetten sonra, kendisi için akika kestiği (Şir’a)da yazılıdır.

Akika kurbanı akikanın adı olduğu için akika kurbanı denilince kurbanda kesilmesi lazım değildir. Onu da kurban olarak söylenirse o zaman kurbanda kesmek gerekir. Akika kurbanını kurban edeceğim derse kurbanda keser.

Akika, çocukları belalardan, hastalıklardan korur. Kıyamette, anaya, babaya, ayrı bir şefaat ederler. Erkek çocuk için iki, kız çocuk için bir akika hayvanı kesilir. Kesilen akikadan kendisi ve zengin fakir herkes yiyebilir, pişmiş veya çiğ olarak zengin fakir herkese verebilir.

Akikayı kesmeyip bedelini fakire tasadduk etmek, akika yerine geçmez. Akika bedeli kadar din kitabı tasadduk etmek, akika yerine geçmez.

Şefaat etsin diye ölmüş çocuk için, torun için, hatta yaşlı kimse, kendisi için de kesebilir. Peygamber efendimiz de, kendisi için akika kesmiştir. Bunun için hangi mezhepten olursa olsun, herkesin akika kesmesi çok iyi olur.

Adak, akika veya ölüler için kesilecek kurban da, ilim neşri ile meşgul bir vakfa kestirilebilir. Böylece ilim neşrine katkımız olduğu için farz sevabı alırız. İlim tahsili yapılan yerlere, zekat, fıtra, adak, akika veya sadaka şeklinde yapılan yardım, insanı kazalardan, belalardan korur. Dünyada, sıhhat ve afiyet içinde bir ömür sürmeye sebep olur. Ayrıca farz olan ilim yayma sevabına kavuşulur.

Sual: Ölmüş olan çocuk için de akika kesilir mi?
CEVAP
Kesilirse iyi olur, şefaat etmesine sebep olur.

Sual: Akikayı kesmeyip, bedelini fakire tasadduk etmek, akika yerine geçer mi?
CEVAP
Hayır geçmez. Ancak farz olan ilimleri neşreden kurumlara vermek caiz olur. Çünkü akika müstehabdır, ilim neşri ise farzdır. Farz, müstehaba tercih edilir.

Sual: Çocuk nimetine karşılık, Allahü teâlâya şükretmek için, kesilen akika hayvanı, çocuk baliğ olduktan sonra da kesilebilir mi?
CEVAP
Evet, kesilebilir. Hatta şefaat etsin diye ölmüş çocuk için yahut yaşlı kimse, kendisi için de kesebilir. Peygamber efendimiz de, kendisi için akika kesmiştir. Bunun için herkesin akika kesmesi çok iyi olur.

Sual: Çocukları belalardan, kazalardan korumak maksadıyla, erkek çocuk için, iki akika hayvanı kesmek gerekiyor. Durumu müsait olmayan kimse, bir tane de kesse mahzuru olur mu?
CEVAP
Fakir olan, bir tane de kesebilir. Yahut ikincisini daha sonra da kesebilir. Yani ikisini aynı anda kesmesi şart değildir.

Akika kurbanı
Sual: Akika kesmek isteyen kimse, (Allah rızası için akika kurbanı keseceğim) dese, kurban kelimesini kullandığı için kurban bayramında mı kesmesi lazımdır?
CEVAP
Akika kurbanı, akikanın adı olduğu için, akika kurbanı denilince kurban bayramında kesilmesi gerekmez. Eğer (Allah rızası için akika hayvanını kurban edeceğim) denirse, o zaman kurban bayramında kesmek gerekir.

Çocuk için akika kesmek
Sual: Akika nedir, niçin kesilir, belli bir zamanı var mıdır, Kurban Bayramında da kesilebilir mi ve etini kimler yiyebilir?
Cevap:
 Akika, çocuk nimetine karşılık, Allahü teâlâya şükretmek niyeti ile hayvan kesmektir. Çocuğa nafaka vermesi vacib olan kimsenin, yedinci günü isim koyması ve başını kazıyıp, saçının ağırlığı kadar, erkek için altın veya gümüş, kız için gümüş sadaka vermesi ve kendi malından, erkek için iki, kız için ise bir akika hayvanı kesmesi, Hanefi mezhebinde müstehabdır. Akika hayvanı, kurbanlık hayvan gibi olmalıdır. Daha sonra ve her zaman da kesilebilir. Akika, Kurban Bayramında da kesilebilir. Resûlullah efendimizin nübüvvetten sonra, kendisi için akika kestiği Şir'ada yazılıdır.

Ölü olarak doğan çocuğa isim konmaz ve akikası kesilmez. Akika olarak kesilen hayvanın etlerinden, kesen yiyebilir ve pişmiş veya çiğ olarak zengin, fakir herkese verilebilir. Akika kesmek, Şafii ve Maliki mezheplerinde sünnet-i müekkededir. Şafii ve Hanbeli mezheplerinde, kemikleri atılmaz, kırılmaz. Oynak yerlerinden ayrılıp toplanır. Bir temiz, beyaz bez içinde gömülür. Hanefi ve Maliki mezheplerinde kemikleri kırılabilir.

Akika, çocukları belalardan, hastalıklardan korur. Kıyamette, anaya, babaya, ayrı bir şefaat ederler. Mevâhib-i ledünniyyede deniyor ki:
“Hicretin sekizinci yılında İbrahim dünyaya gelince, yedinci günü, Resûlullah efendimiz İbrahim’in başını tıraş ettirip, saçının ağırlığı kadar gümüş sadaka verdi ve akika olarak iki koç kesti. Saçlarını gömdü.”

Nerelere Kurban Bağışlayabilirsiniz?

İhlas Vakfı Türkiye genelinde ve yurt dışında açmış olduğu öğrenci yurtları ile binlerce öğrenciye hizmet vermektedir.
Türk Dünyasından ve dünyanın değişik ülkelerinden; Somali, Afganistan, Sudan, Moritanya, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Kırım gibi ülkelerden gelen öğrenciler yurtlarımızda barındırılmaktadır.
İhlas Vakfı, bu sene siz hayırseverlerin bağışlayacağı Kurbanları Somali’de kurulan İhlas Yardımlaşma Vakfı ile müşterek bir çalışma ile kesip ihtiyaç sahibi binlerce Somaliliye ulaştıracaktır. Ayrıca bu sene Türkiye'deki öğrencilerimizin et ihtiyacı karşılandıktan sonra Afganistan, Hindistan, Kenya, Moritanya, Etiyopya ve Sudan'da vekalet ile kurban bağışı alınarak kesimi yapılacaktır.

Vakfımıza kurban vekaleti veren vatandaşlarımız hayırlı hizmetlerimize ortak olmakta ve ilim yayma sevabına kavuşmaktadır. Ülkemizin geleceği temiz gençlerimizin eğitimine destek vermekle de milli bir vazife yapmış olmaktadırlar.

Kurban için vekâlet nasıl verilir? 

Maddeler hâlinde bildirelim:

- Kurbanı başkasına kestirirken, kalben niyet edip, (Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim) demek yeterlidir. Kurbanı başkası alıp başkası kesecekse, (Bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim) der. Yahut kısaca, (Kurban işimi hâlletmek için seni umumi vekil ettim) demek de yetişir.

- Bir kimse, kendisine kurban kesmesi vacib olmasa da, vekil, vacib diye kesse, kurban yine nafile olarak sahih olur. Adak, akika veya nâfile kurban, yanlışlıkla vacib diye kesilse mahzuru olmaz.

- Kurban kesmeye vekil olan, sahibinden ayrıca izin almadıkça veya umumi vekil edilmedikçe, başkasını kendine vekil yapamaz. Umumi vekil ise başkasını, o da bir başkasını vekil yapabilir.

- Birden çok kişiye vekâlet vermek sahihtir. Bir işe vekil olan iki kişiden biri, tek başına yetkili olamaz. Ancak emaneti vermede, borcu ödemede, kurban kesme gibi işlerde, biri tek başına yetkili olabilir, çünkü bu işlerde vekillerden birinin, diğerinin görüşünü sorması gerekmez. Bir kimse, kurbanını kesmek üzere 4 kişiye vekâlet verse, bu vekillerden biri kesince, ötekilerin görüşünü almaya ihtiyaç yoktur. Kurban, dinimize uygun kesilmiş olur.

 

Kurbanını hayır kurumuna hediye etmek isteyen kimse nasıl vekalet verir?

Kurbanını, bir hayır kurumuna hediye etmek isteyen kimse, kurban parasını, bu işle vazifeli kimseye teslim ederken, Allah rızası için bayram kurbanımı almaya aldırmaya, kesmeye ve dilediğine kestirmeye ve etini ve derisini dilediğine vermeye seni umumi vekil ettim demelidir. Vekalet, mektupla, faksla, e-maille veya telefonla da verilir. Kurban parası, önceden verilebildiği gibi, daha sonra da gönderilebilir. Vazifeli kimse, satın aldığı kurbana bir numara bağlar. Bu numarayı ve kurban sahibinin ismini deftere yazar. Kesilirken sahiplerinin ismini söyleyerek kasapları vekil eder. Ancak böyle kesilen kurbanlar sahih olur.

 

Kurban Bağışı Sık Sorulan Sorular

Kurban Allah-u Teala ile yakınlık kurmanın yollarından bir tanesidir. Hz. İbrahim’in Allah’a olan itaatinin simgesi ve Hz. İsmail’in teslimiyetinin göstergesi olan bu ibadet aynı zamanda Hz. Hacer’in rızasını da ortaya koymaktadır. Zekât gibi mali bir ibadet olmasının yanı sıra yardımlaşmanın en büyük göstergelerinden olan kurban ibadeti Kuran-ı Kerim’de pek çok ayeti kerimede yer almaktadır. Hadisi şeriflerle de kurban kesmenin ehemmiyeti anlatılmaktadır. 

(Cimrilerin en kötüsü [vacib olduğu hâlde] kurban kesmeyendir.) [S. Ebediyye]

(Hâli vakti yerinde olup da kurban kesmeyen, namaz kıldığımız yere gelmesin!) [Hâkim]

Hacc Suresi’nde “Kurban etleri ve kanları değil, sadece takvanız Allah’ın katına ulaşır.” denmektedir. Böylece kurban ibadetinde asıl amacın kan akıtmak olmadığı, bizzat takvaya ulaşmak için bir vesile olduğu ifade edilmektedir. Bu gün dünya üzerinde 820 milyon insan açlık ile mücadele etmektedir. Yeterli beslenme sağlayamayan insanlarda çeşitli sağlık problemleri görülmekte ve ölümler her geçen gün artmaktadır. Vakıf olarak sizlerin bağışlarını yıl boyu yol bekleyen kardeşlerimize iletiyoruz. Kurban bağışı kardeşliğin kapılarını aralarken aynı zamanda mükemmel bir dayanışma örneği sergilemektedir. 

Vekalet ile Kurban Kesimi 

Kurban bağışı yapmak isteyen bağışçılar tarafından en çok merak edilen sorulardan bir tanesi vekalet kurban kesiminin caiz olup olmadığıdır. Kurban; İslam fıkhına göre;

  • Nisap miktarı mala sahip olan
  • Akıllı
  • Ergenlik çağına ulaşmış
  • Müslüman

olma şartlarını taşıyan kişiler tarafından,  bayramın ilk günü bayram namazından itibaren üçüncü günü, güneş batıncaya kadar . küçükbaş ya da büyükbaş olması fark etmeksizin Allah rızası için kesilmektedir. Bugün dünya nüfusu her geçen gün artmakta ve imkanların azlığı sebebi ile pek çok ailenin evine et girememektedir. Dünyanın öbür ucunda bizden yardım bekleyen kardeşlerimize ulaşmak adına köprü vazifesi gören vakfımız kurban hisselerinin toplu olarak organize edilmesi görevini de üstlenmiştir. Yani paylar halinde hisselerin dağıtımı sağlanıyor. 

Kısaca ifade edecek olursak vekaleten kurban bağışı sizin adınıza, kurban olma şartlarını taşıyan hayvanların yine İslami usul ve kaideler dikkate alınmak sureti ile kesilmesini ifade etmektedir. Yazılı ya da sözlü olarak vereceğiniz vekaletle sayfamız üzerinden yapacağınız bağışlar da sizlerin şahsi iradeniz olması hasebi ile vekalet kabul edilmektedir. Bu şekilde kesilen kurban ihtiyaç sahibi ailelere ve bölgelere tarafımızca ulaştırılmakta ve kesim sonrası videolar sizlere gönderilmektedir. 

Vakfımız düzenlemiş olduğu yurt içi ve yurt dışı organizasyonlar ile kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmeye vesile olmaktadır. Kurban bayramlarında yollarımızı bekleyen pek çok kardeşimiz olduğunu bilinci ile en ücra noktalardaki aileleri mutlu etmenin ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Fakir ve muhtaç durumda olan Müslüman ülkelere yapılan yardımların yanında gönül coğrafyamızda var olan kardeşlerimize de hayırları ulaştırıyoruz. 

Siz de Kurban Bağışında Bulunun 

Kurban bağışı vesilesi ile sizler de ailelerin mutluluğundan hissedar olmak istiyorsanız bu organizasyona katılabilirsiniz. İslami usullere uygun olarak yapılan kesimler video ile kayıt altına alınmakta ve tarafınıza gönderilmektedir. Sitemiz üzerinde vacip kurban bağışı, adak kurban bağışı, akika kurban bağışı, mevta kurban bağışı, şükür hayvanı gibi farklı bağış tercihleri de bulunmaktadır. Bu alanda hisse miktarları da bulunur. Hisse bağışla butonuna basmanızın ve sağda yer alan bağışçı bilgilerini doldurmanızın ardından bağışlarınız kabul edilmiş olacaktır. Yurt içi ve yurt dışı vekâletlerinin alınmasının ardından kesimlerin yapılması ile et dağıtımı da yapılmış olacaktır. Kurban bayramlarında, adak, akika ya da vacip kurbanlar gerçek ihtiyaç sahibi olan ailelere ulaştırılmakta olup, bağış yaparak sizler de yüzlerdeki tebessümün müsebbibi olabilir ve kardeşlik köprülerini inşa etmemize vesile olabilirsiniz.

YURTDIŞI KURBAN BAĞIŞI İÇİN TIKLAYIN

BAĞIŞ SEPETİNİZ

Bağış sepetiniz boş

BAĞIŞÇI BİLGİLERİ
     

Tüm kampanyalardan haberdar olmak için telefon ve mail yoluyla bilgi almak istiyorum

KVKK kapsamında Aydınlatma ve Açık Rıza metnini okudum anladım

bağış güvenlik