Osmanlı Türkçesi Öğrenmek İçin 10 Sebep?

OSMANLI TÜRKÇESİNİ ÖĞRENMEK İÇİN SEBEPLER

1. Sebep: Divan Şiiri Divan şiiri eşsiz bir şiir tarzı ve bir billur kaynak. Divan şiirini anlamak, diğer yüksek kültür edebiyatları gibi, arka plana hâkim olmakla mümkün. Sırf bu arka plan hâkimiyetinin ufkunu ne kadar açacağını bir düşünsene.

2. Sebep: Dil Kıvraklığı Osmanlı Türkçesinde bugün kullanılmayan birçok kelime var. Yani Arapça köklerden, hatta Türkçe köklerden Arapça mantığıyla türetilmiş ama Türklerin türettiği sözcükler.

3. Sebep: Düşünce Kıvraklığı Dil düşünce yapısını etkiler. Kıvrak bir dile sahipsen kıvrak düşünürsün, zihin jimnastiği yapmış gibi olursun.

4. Sebep: Dil Zenginliği Yüksek dillerde eşanlamlı çoktur. Yüksek kültür dilleri, yani eğitimlilerin, soyluların, üst tabakanın dili nüanslara dikkat eder. Kelimeleri, ya başka dilden almak ya da türetmek suretiyle ince farklılıklar yapar. Osmanlı Türkçesi bilirsen, dilin zenginleşir. Nüansları daha iyi ayıran keli-meler kullanırsın. Hem incelik kazanırsın hem mesajın daha isabetli olur hem de kafan daha çok çalışır.

5. Sebep: Metin Zenginliği Yeknesak bir Türkçe, aşağı yukarı aynı köklerden türetilmiş sözcükler ve onların sürekli tekrarını zorunlu kılar. Sözgelimi aynı cümlede iki defa zorunluluk halinden bahsedeceksiniz. Birinde mecburiyet, diğerinde zorunluluk diyebilirsiniz, eşanlamlı kullanarak metnin kulağa kötü gelmesini ve tekrara düşmesini engellersiniz.

6. Sebep: Orijinalden Okumak Yabancı bir şiir sadeleştirilince neler kaybediyor? Yalnızca Osmanlı Türkçesi bilenlerin anlayabileceği ince espriler, nükteler, göndermelerle dolu metinler günümüz diline aktarıldığında ruhlarını ve inceliklerini koruyorlar mı? Korumuyorlar elbette. Osmanlı Türkçesi bambaşka bir dil değil, Türkçenin bir merhalesi, bir dönemi. Öğrenmek zor değil, öğrendiğin zaman en derin eserleri aracıya ihtiyaç kalmadan okuyabileceksin.

7. Sebep: Dil Öğrenmede Kolaylık Osmanlı Türkçesi bilen insanın kelime dağarcığı genişler. Bu kelimelerin ek-serisi de Arapça ve Farsça kaynaklıdır. Bu iki dili Osmanlıca sayesinde çok daha kolay öğrenirsin.

8. Sebep: Osmanlı Türkçesi Sadece Tarih Öğrenmek İçin Değildir. Aynı zamanda Tıp, sosyoloji, psikoloji, coğrafya, ziraat, veterinerlik, iktisat, hukuk gibi birçok alanda Osmanlı Türkçesi bilen araştırmacılara pek çok kapı açılacaktır.

9. Sebep: Kaybedilmiş Hafızayı Geri Getirmek Hafızasını kaybeden insana hangi gözle bakarız? Böyle bir insan değil çevre-sini kendisini bile unutur. Günümüz insanı maalesef hafızasını kaybetmiş insan gibidir. Osmanlı Türkçesini öğrenmek bu hafızayı yeniden kazanmak gibidir.

10. Sebep: Çok Önemli Hatta En Önemli ve Olmazsa Olmazımız İse Osmanlı’yı Tanımak.

Günümüzde Osmanlıya düşman olanların tamamına yakınına bakın Osmanlı hakkında bildikleri, konserve bilgilerden öteye geçmez. Bu bilgileri de televizyon dizilerinden, internetten, daha da vahimi sosyal medyadan edindikleri bilgilerdir. Birisini tanımak onun kendisini dinlemekle olur. Kendisini dinlemek ise onun konuştuğu lisanı anlamakla mümkündür.