Sultan Ahmet Camisi, I.Sultan Ahmet Han Ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri

Pâdişâh 1595 Haziranında Vefât Ettiği Zaman, Hüdâyî Hazretleri Şu İlâhîyi Söylemiştir.

Yalancı Dünyâya Aldanma Yâ Hû,
Bu Dernek Dağılır Dîvân Eğlenmez.
İki Kapılı Bir Virânedir Bu,
Bunda Konan Göçer, Konuk Eğlenmez.

Bakma Bunun Karasına Ağına,
Gönül Verme Bostanına Bağına,
Benzer Hemân Çocuk Oyuncağına,
Burda Aklı Olan İnsan Eğlenmez. 

Vârını Îsâr Et Mevlâ Yoluna,
Bunda Ne Eylersen Anda Buluna,
Bir Gün Sefer Düşer Berzah İline,
Otağı Kalkacak Sultan Eğlenmez.