Endülüs İspanya Vakıf Eserleri, Kurtuba Cami, Elhamra Sarayı-Kuzey Afrika’nın Fatihi Ukbe bin Nafi