Emir Sultan ve Yıldırım Bâyezid Han, Vakıf Eserleri