Koç Adak (Nezir) - Yurtdışı
Koç Adak (Nezir) - Yurtdışı

Kurban kesim videonuzu cebinize gönderiyoruz.

 

Hızlı Bağış Yolları

1.Websitemizden Kredi Kartı veya havale yolu ile vekalet vererek kolayca bağış yapabilirsiniz.

2. 0212 451 49 00 'nolu telefonumuzdan hızlıca vekalet ve ödeme işlemlerinizi halledebilirsiniz.

3. 0549 870 77 01 nolu WhatsApp üzerinden yazışarak veya arayarak kolayca bağış verebilirsiniz.

Yurtdışı WhatsApp Arama Hattı

+90 549 870 77 01

 

WhatsApp Üzerinden Kesim Videonuzu Gönderiyoruz!

Kesim video örneklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

 

ONLİNE KURBAN BAĞIŞI İÇİN TIKLAYIN

Adak ile adak kurbanı ayrıdır

Sual: Adakla adak kurbanı arasındaki farklar ve dikkat edilecek hususlar nelerdir?
CEVAP
Maddeler halinde bildirelim:
1- Adakla adak kurbanı ayrıdır. (Hastam iyi olursa, Allah rızası için bir horoz kesip etini fakire tasadduk edeceğim) diyen, horozu keser ve etini bir fakire verir. Fakire tasadduk edeceğim demese de, adak edilen şey, fakirlere verileceği için sahih olur. (Horoz kesmek nezrim olsun) dese de adak sahih olur. Kurbanlık hayvanlar deve, sığır ve davardır. Bu hayvanlardan başkası kurban olarak adanmaz. Bunun için horozdan kurban adamak caiz değildir.

2- Fakir olsun, zengin olsun, adak eden, adak edilerek kesilen hayvanın etinden yiyemez ve zekât alması caiz olmayanlara yediremez. Ana babasına, evlatlarına, karı koca birbirine, fakir olsalar da yediremezler. Yerse veya bunlara yedirirse, yenilen etin kıymetini, fakirlere sadaka verir.

3- Adak kurbanını bayramdan önce kesen, daha sonra kurban dediği için Kurban bayramında kesileceğini öğrense, Kurban bayramında tekrar kesmesi gerektiği için, şimdi kestiği hayvanın etinden, adak olmadığı için yiyebilir. Adak hayvanının etini bir fakire verdikten sonra; fakir, bu etten zenginlere ve adak sahibine verebilir, çünkü mal kendisinindir. İstediğine verebilir.

4- (Şu işim olursa, bir hayvan keseceğim) diye adakta bulunup, sonra adadığı hayvanın cinsini hatırlayamayan koyun keser. Adakta âdete bakılır. Adaklık hayvan dendi mi, genelde koyun anlaşılır. Hangi zaman keseceğini hatırlamayan kimse de, ihtiyaten Kurban bayramında keser.

5- Kurban mı, adak mı dediğini unutan, Kurban bayramında keser. Halk arasında teamül olan, kurban demektir. Adak demiş olsa bile, adağın Kurban bayramında kesilmesinde mahzur olmaz.

6- Koç adayanın, illa koç kesmesi şart değildir. Koyun, keçi, inek de kesebilir; ama inek adayan, bir koç kesemez. Yedi koç kesebilir. İki üç kişi, bir koçu adasa, sahih olmaz. Kurban da olsa, adak da olsa, bir koçu ancak bir kişi kesebilir. Bir yaşını doldurmuş iki küçük kuzu adayan, ikisinin değerinde büyük bir koç kesemez. İki hayvan kesmesi gerekir. Koyun adayan, bunun yerine keçi kesebilir.

7- Kurban adayan, bayramın ilk üç günü içinde keser. Bundan sonraya kalırsa, mevcutsa, diri olarak sadaka verir. Adak olan kurban kusurlu olursa, zengin de, fakir de onu keser. Adak ölürse, başka almaları gerekmez.

8- Şükür niyetiyle, (Hastalıktan kurtulan babam için bir kurban keseyim) demek adak olur.

9- Zengin, (Hastam iyi olursa, bir koç keseceğim) diye bir adakta bulunsa, hastası iyileşse ama fakirleşip adağını kesemese, maddi durumu düzelene kadar adağını geciktirmesi caiz olur.

10- Horozdan kurban olmayacağını bilmeden, (Horoz kurban edeceğim) diye adakta bulunan kimsenin, adağını yerine getirmesi lazımdır. Horoz kurban olmazsa da, eti sadaka olarak veya diri olarak fakire verilir.

 

Kurban Kimlere Vacip Olur

 Mukim, akıl-baliğ müslümanın, ihtiyacından fazla nisap miktarı malı veya parası varsa, kurban kesmesi vacib olur. Kurban kesmenin vacib olmasında, bayramın üçüncü gününe itibar olunur. Bayramın birinci ve ikinci günü, zengin-fakir, mukim-misafir, akıllı-deli, baygın-ayık olmaya bakılmaz. Bayramın üçüncü günü nisaba malikse, diğer şartlar da varsa kurban kesmek vacib olur.

İhlas Vakfı her sene hayırsever vatandaşlarımıza vekaletle kurban kesim hizmeti vermektedir.
Vakfımızın bu hizmetiyle hayırsever vatandaşlarımızın hem dini vecibelerini yerine getirmeleri kolaylaşmakta hem de kurban bağış etlerini bir yıl boyunca öğrencilerimizin et ihtiyacı için kullanılmaktadır.

Nerelere Kurban Bağışlayabilirsiniz?

İhlas Vakfı Türkiye genelinde ve yurt dışında açmış olduğu öğrenci yurtları ile binlerce öğrenciye hizmet vermektedir.
Türk Dünyasından ve dünyanın değişik ülkelerinden; Somali, Afganistan, Sudan, Moritanya, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Kırım gibi ülkelerden gelen öğrenciler yurtlarımızda barındırılmaktadır.
İhlas Vakfı, bu sene siz hayırseverlerin bağışlayacağı Kurbanları Somali’de kurulan İhlas Yardımlaşma Vakfı ile müşterek bir çalışma ile kesip ihtiyaç sahibi binlerce Somaliliye ulaştıracaktır. Ayrıca bu sene Türkiye'deki öğrencilerimizin et ihtiyacı karşılandıktan sonra Afganistan, Hindistan, Kenya, Moritanya, Etiyopya ve Sudan'da vekalet ile kurban bağışı alınarak kesimi yapılacaktır.

Vakfımıza kurban vekaleti veren vatandaşlarımız hayırlı hizmetlerimize ortak olmakta ve ilim yayma sevabına kavuşmaktadır. Ülkemizin geleceği temiz gençlerimizin eğitimine destek vermekle de milli bir vazife yapmış olmaktadırlar.

Kurban için vekâlet nasıl verilir? 

Maddeler hâlinde bildirelim:

- Kurbanı başkasına kestirirken, kalben niyet edip, (Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim) demek yeterlidir. Kurbanı başkası alıp başkası kesecekse, (Bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim) der. Yahut kısaca, (Kurban işimi hâlletmek için seni umumi vekil ettim) demek de yetişir.

- Bir kimse, kendisine kurban kesmesi vacib olmasa da, vekil, vacib diye kesse, kurban yine nafile olarak sahih olur. Adak, akika veya nâfile kurban, yanlışlıkla vacib diye kesilse mahzuru olmaz.

- Kurban kesmeye vekil olan, sahibinden ayrıca izin almadıkça veya umumi vekil edilmedikçe, başkasını kendine vekil yapamaz. Umumi vekil ise başkasını, o da bir başkasını vekil yapabilir.

- Birden çok kişiye vekâlet vermek sahihtir. Bir işe vekil olan iki kişiden biri, tek başına yetkili olamaz. Ancak emaneti vermede, borcu ödemede, kurban kesme gibi işlerde, biri tek başına yetkili olabilir, çünkü bu işlerde vekillerden birinin, diğerinin görüşünü sorması gerekmez. Bir kimse, kurbanını kesmek üzere 4 kişiye vekâlet verse, bu vekillerden biri kesince, ötekilerin görüşünü almaya ihtiyaç yoktur. Kurban, dinimize uygun kesilmiş olur.

 

Kurbanını hayır kurumuna hediye etmek isteyen kimse nasıl vekalet verir?

Kurbanını, bir hayır kurumuna hediye etmek isteyen kimse, kurban parasını, bu işle vazifeli kimseye teslim ederken, Allah rızası için bayram kurbanımı almaya aldırmaya, kesmeye ve dilediğine kestirmeye ve etini ve derisini dilediğine vermeye seni umumi vekil ettim demelidir. Vekalet, mektupla, faksla, e-maille veya telefonla da verilir. Kurban parası, önceden verilebildiği gibi, daha sonra da gönderilebilir. Vazifeli kimse, satın aldığı kurbana bir numara bağlar. Bu numarayı ve kurban sahibinin ismini deftere yazar. Kesilirken sahiplerinin ismini söyleyerek kasapları vekil eder. Ancak böyle kesilen kurbanlar sahih olur.

 

Kurban Bağışı Sık Sorulan Sorular

Kurban Allah-u Teala ile yakınlık kurmanın yollarından bir tanesidir. Hz. İbrahim’in Allah’a olan itaatinin simgesi ve Hz. İsmail’in teslimiyetinin göstergesi olan bu ibadet aynı zamanda Hz. Hacer’in rızasını da ortaya koymaktadır. Zekât gibi mali bir ibadet olmasının yanı sıra yardımlaşmanın en büyük göstergelerinden olan kurban ibadeti Kuran-ı Kerim’de pek çok ayeti kerimede yer almaktadır. Hadisi şeriflerle de kurban kesmenin ehemmiyeti anlatılmaktadır. 

(Cimrilerin en kötüsü [vacib olduğu hâlde] kurban kesmeyendir.) [S. Ebediyye]

(Hâli vakti yerinde olup da kurban kesmeyen, namaz kıldığımız yere gelmesin!) [Hâkim]

Hacc Suresi’nde “Kurban etleri ve kanları değil, sadece takvanız Allah’ın katına ulaşır.” denmektedir. Böylece kurban ibadetinde asıl amacın kan akıtmak olmadığı, bizzat takvaya ulaşmak için bir vesile olduğu ifade edilmektedir. Bu gün dünya üzerinde 820 milyon insan açlık ile mücadele etmektedir. Yeterli beslenme sağlayamayan insanlarda çeşitli sağlık problemleri görülmekte ve ölümler her geçen gün artmaktadır. Vakıf olarak sizlerin bağışlarını yıl boyu yol bekleyen kardeşlerimize iletiyoruz. Kurban bağışı kardeşliğin kapılarını aralarken aynı zamanda mükemmel bir dayanışma örneği sergilemektedir. 

Vekalet ile Kurban Kesimi 

Kurban bağışı yapmak isteyen bağışçılar tarafından en çok merak edilen sorulardan bir tanesi vekalet kurban kesiminin caiz olup olmadığıdır. Kurban; İslam fıkhına göre;

  • Nisap miktarı mala sahip olan
  • Akıllı
  • Ergenlik çağına ulaşmış
  • Müslüman

olma şartlarını taşıyan kişiler tarafından,  bayramın ilk günü bayram namazından itibaren üçüncü günü, güneş batıncaya kadar . küçükbaş ya da büyükbaş olması fark etmeksizin Allah rızası için kesilmektedir. Bugün dünya nüfusu her geçen gün artmakta ve imkanların azlığı sebebi ile pek çok ailenin evine et girememektedir. Dünyanın öbür ucunda bizden yardım bekleyen kardeşlerimize ulaşmak adına köprü vazifesi gören vakfımız kurban hisselerinin toplu olarak organize edilmesi görevini de üstlenmiştir. Yani paylar halinde hisselerin dağıtımı sağlanıyor. 

Kısaca ifade edecek olursak vekaleten kurban bağışı sizin adınıza, kurban olma şartlarını taşıyan hayvanların yine İslami usul ve kaideler dikkate alınmak sureti ile kesilmesini ifade etmektedir. Yazılı ya da sözlü olarak vereceğiniz vekaletle sayfamız üzerinden yapacağınız bağışlar da sizlerin şahsi iradeniz olması hasebi ile vekalet kabul edilmektedir. Bu şekilde kesilen kurban ihtiyaç sahibi ailelere ve bölgelere tarafımızca ulaştırılmakta ve kesim sonrası videolar sizlere gönderilmektedir. 

Vakfımız düzenlemiş olduğu yurt içi ve yurt dışı organizasyonlar ile kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmeye vesile olmaktadır. Kurban bayramlarında yollarımızı bekleyen pek çok kardeşimiz olduğunu bilinci ile en ücra noktalardaki aileleri mutlu etmenin ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Fakir ve muhtaç durumda olan Müslüman ülkelere yapılan yardımların yanında gönül coğrafyamızda var olan kardeşlerimize de hayırları ulaştırıyoruz. 

Siz de Kurban Bağışında Bulunun 

Kurban bağışı vesilesi ile sizler de ailelerin mutluluğundan hissedar olmak istiyorsanız bu organizasyona katılabilirsiniz. İslami usullere uygun olarak yapılan kesimler video ile kayıt altına alınmakta ve tarafınıza gönderilmektedir. Sitemiz üzerinde vacip kurban bağışı, adak kurban bağışı, akika kurban bağışı, mevta kurban bağışı, şükür hayvanı gibi farklı bağış tercihleri de bulunmaktadır. Bu alanda hisse miktarları da bulunur. Hisse bağışla butonuna basmanızın ve sağda yer alan bağışçı bilgilerini doldurmanızın ardından bağışlarınız kabul edilmiş olacaktır. Yurt içi ve yurt dışı vekâletlerinin alınmasının ardından kesimlerin yapılması ile et dağıtımı da yapılmış olacaktır. Kurban bayramlarında, adak, akika ya da vacip kurbanlar gerçek ihtiyaç sahibi olan ailelere ulaştırılmakta olup, bağış yaparak sizler de yüzlerdeki tebessümün müsebbibi olabilir ve kardeşlik köprülerini inşa etmemize vesile olabilirsiniz.

YURTDIŞI KURBAN BAĞIŞI İÇİN TIKLAYIN

BAĞIŞ SEPETİNİZ

Bağış sepetiniz boş

BAĞIŞÇI BİLGİLERİ
     

Tüm kampanyalardan haberdar olmak için telefon ve mail yoluyla bilgi almak istiyorum

KVKK kapsamında Aydınlatma ve Açık Rıza metnini okudum anladım

bağış güvenlik