Vakfin Tescili

T.C. ISTANBUL ASLIYE YEDINCI HUKUK HAKIMLIGI
ESAS:975/548 KARAR : 975/556
Türk Milleti adina muhakeme yapmaga ve hüküm vermege yetkili Istanbul Asliye Yedinci Hukuk Hakimliginin 20/11/975 tarihinde verdigi karardir.
HAKIM : A. Orhan Aritan 8108
KATIP : Mediha Örsel
DAVACI : IHLAS VAKFI kurucularini temsilen Kuruculardan Mehmet Okyay'a ( Divenyolu Erçevik Han No:205)
TALEBIN KONUSU : Davaci tarfindan verilen 14/10/1975 tarihli dilekçe ile Istanbul 19. Noterligiinin 9/10/1975 tarih ve 30926 yevmiye numarasi ile IHLAS VAKFI ismi altinda bir vakif kuruldugunu beyanla, bu vakfin 903 sayili kanunla degisik 74. maddesi ve Medeni Kanuna göre kurulan vakiflar hakkindaki tüzügün 5. maddesi geregince tesciline karar verilmesini istemistir.
KARAR : Davaci tarafindan 9/10/1975 tarihli ve 12-1316 sayili yazilarinda IHLAS VAKFI senedinde yasalara aykiri bir hüküm bulunmadigindan adi geçen vakfin tescilinde bir sakinca bulunmadigi bildirilmistir. Böylece: Istanbul 19. Noterligince tanzim edilen 9/10/1975 tarih ve 30926 yevmiye numarali Ihlas Vakfi senedinin Medeni Kanun hükümlerine göre yapildigi anlasilmis ve tescilinde bir sakinca bulunmadigi da Vakiflar Genel Müdürlügünün cevabi yazisindan anlasilmis olmakla Medeni Kanunun 903 sayili kanunla degisik 74. maddesi geregince "IHLAS VAKFI" nin tesciline ve 903 sayili kanunun geçici 4. maddesine göre karar sureti ile noterlikçe tanzim edilen 9/10/1975 tarihli senedin Vakiflar Genel Müdürlügüne gönderilmesine (15 000) kurus ilam harcinin davaciya tahmiline 20/11/1975 tarihinde karar verildi. Katip Hakim 8118 (Imza) A.Orhan ARITAN (Imza) Is bu karar temyiz edilmeyerek, 26/12/1975 tarihinde kesinlesmistir.
Bas Katip (Imza)